Het ouderprogramma is geschikt voor ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die graag handvatten willen voor de omgang van het drukke en/of opstandige gedrag van hun kind.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat ouders of kinderen bij de start van het onderzoek niet tegelijkertijd een oudertraining of behandeling volgen die ook gericht is op druk en/of opstandig gedrag van het kind. Als een kind medicatie gebruikt, overlegt één van de onderzoekers met de ouders of het kind wel of niet kan deelnemen.

Ook is het belangrijk dat je als ouder gemotiveerd bent om het gedrag van je kind te veranderen en tijd hebt om het programma uit te voeren. Het is namelijk best een opgave om het programma zelfstandig te doorlopen, maar je krijgt er ook veel voor terug! Verder is het belangrijk dat er op moment van starten met het ouderprogramma binnen het gezin geen dringende zaken spelen waar direct hulp voor nodig is (bijvoorbeeld hele ernstige problematiek, een scheiding van de ouders of psychische problematiek bij één van de ouders).