Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag

opstandig gedragis een zelfhulp oudertraining voor ouders van kinderen (4 tot en met 12 jaar) die thuis regelmatig druk en opstandig gedrag laten zien en waarvoor ouders wel wat handvatten kunnen gebruiken. Het programma kan hulp bieden bij ADHD of een gedragsstoornis (bijv ODD), maar ook bij lastig gedrag zonder dat het kind een diagnose heeft. Onder het kopje Oudertraining vindt u alle informatie over de zelfhulptraining.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar of de oudertraining in de praktijk effectief is in het verminderen van druk en opstandig gedrag (en ADHD symptomen) van kinderen en in het verbeteren van opvoedvaardigheden van ouders. Daarnaast moet uit dit onderzoek blijken hoe de ouders en zorgverleners het programma ervaren en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Klik dan hier!